ספינה בחסות ארגון הסיינטולוגיה מביאה יותר מ-100 טון של אספקה להאיטי כחלק ממאמצי העזרה

אניה בחסות ארגון הסיינטולוגיה מגיעה להאיטי עם יותר ממאה טונות של מטען עבור מאמץ ההצלה.
"סירת ההצלה להאיטי", בחסות ארגון הסיינטולוגיה הגיעה לפורט-או-פרינס ב-8 באפריל, כשהיא נושאת עימה יותר מ-100 טון של אספקה הנחוצה בדחיפות הכוללת תרופות, ציוד רפואי, אמבולנס, מזון, תנורי בישול ואוהלים.

בשבועות הראשונים שלאחר רעידת האדמה, ארגון הסיינטולוגיה מימן 5 טיסות שכר שהביאו יותר מ-440 רופאים, אחיות ופאראמדיקים ו-280 יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה לאי, שעזרו ליותר מ-200,000 אנשים בעזרת מאמצים משותפים במשך שניים וחצי החודשים הראשונים.

יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה נמצאים בהאיטי לתקופה ארוכה, ולא רק מסייעים להקלה על האסון אלא גם עובדים עם הממשלה המקומית, קבוצות אזרחיות ומנהיגי קהילות הנחושים לשפר את איכות החיים עבור כל תושבי האיטי.

יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה עובדים גם במחנות עקורים ומספקים מזון, מים ואספקה אחרת, ומכשירים אנשים בסיועים של סיינטולוגיה – טכניקות שפותחו על-ידי מייסד הסיינטולוגיה ל. רון האברד שעוזרים לאדם להתגבר על ההיבטים הרגשיים והרוחניים של טראומות ומתחים.

יועצים רוחניים מתנדבים מקימים גם בסיס בפטיונוויל כדי לספק הכשרה בחינם ליחידים ולקבוצות כולל מורים, תלמידים, קבוצות סיוע לאסונות וסוכנויות ממשלתיות.ההכשרה הזאת מתמקדת בנושאים חברתיים וביכולות הנדרשות להביא לשיפור מתמשך. סמינרים וקורסים כוללים נושאים כמו יכולות תקשורת, הבסיס של ארגון וטכנולוגיית למידה.עד כה הם העבירו סמינרים ושיעורים ליותר מ-8,000 תושבים מקומיים.

למידע נוסף על צוות המענה לאסון של יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה, בקר ב-blog.volunteerministers.org